Далайн тээвэр

Далайн тээвэр нь дэлхийн худалдааны эргэлтэнд гол үүрэг гүйцэтгэдэг ба хамгийн хямд тээвэр юм. 

Бид, дэлхийн аль ч өнцөгөөс холбогдсон үйлчлүүлэгч нартаа далайн тээврийн захиалгыг хийж, усан боомтуудын хооронд тээвэр зохион байгуулах бөгөөд түүнчлэн далайн тээврийн компаниудын чингэлэгийг ашиглан сэлгэн ачилтгүйгээр төмөр зам, авто замаар, усан замаар холимог тээвэрлэлтийг зохион байгуулан ажиллаж байна.

 

Валютын ханш

Цаг агаар

Мэдээлэл

Зөвлөгөө

Сурталчилгаа